Настоящата Политика за поверителност на личните данни предоставя информация за начина, по който обработваме събраните лични данни на потребителите на сайта www.findyourbalance.bg и изразява нашия ангажимент относно тяхната защита.

1. Какви лични данни събираме?

www.findyourbalance.bg обработва личните данни, които Вие (субектът на данните) ни предоставяте доброволно при:

 • абонамента си на www.posyvetvai.me – име и имейл адрес;
 • изпращане на имейл през сайта – име и имейл адрес.

Може да обработваме данни за използването на нашия уеб сайт (“данни за използването“). Данните за използването могат да включват Вашият IP адрес, продължителност на посещението, изгледи на страници и навигационни пътеки на уебсайта, както и информация за времевото пребиваване на страниците на уеб сайта.

2. Защо са ни необходими и на какво основание ги обработваме?

Обработваме Вашите лични данни, за да Ви изпращаме статии и друга интересна информация от света на психологията или да отговорим на Вашето съобщение, изпратено до нас.

Приемаме Вашата доброволна регистрация (абонамент) за получаване на информация като съгласие от Ваша страна да обработваме личните данни за посочените цели.

Можете да оттеглите Вашето съгласие по всяко време и да поискате да прекратите Вашия абонамент, като:

 • натиснете линка unsubscribe в края на всеки имейл до Вас;
 • ни изпратите имейл с тема: UNSUBSCRIBE.
3. Какво правим със събраните лични данни?

Вашите лични данни се обработват на територията на България. Хостингът и съхранението на Вашите данни се извършват в България.

Не предоставяме Вашите лични данни на трети лица по никакъв повод.

Бисквитки

За да работи сайта ни правилно, използваме “бисквитки”. Ще Ви помолим да се съгласите с използваните от нас бисквитки, когато за първи път посетите нашия сайт.

Моля, запознайте се с нашата Политика за бисквитките.

4. Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни?

Съхраняваме данните Ви за периода, докато е активен абонамента Ви за получаване на информация от www.findyourbalance.bg.

Ако прекратите Вашата регистрация, данните Ви ще бъдат незабавно изтрити.

5. Какви са Вашите права?
  • Право на достъп и право да получите копие от личните Ви данни

Имате право да получите потвърждение дали обработваме Ваши лични данни. Ако това е така, може да получите достъп до Вашите лични данни и до определена информация за това как те се обработват.

  • Право на коригиране на Вашите лични данни

Имате право да поискате коригиране на Вашите лични данни, които са неточни или непълни.

  • Право на изтриване (“право да бъдеш забравен”)

Имате право да поискате изтриване на Вашите лични данни, когато вече не са необходими за целите, за които са събрани или обработвани по друг начин, както и в други случаи, предвидени в Регламента, например ако желаете да оттеглите даденото си съгласие или данните са били обработвани незаконосъобразно.

  • Право на ограничаване на обработването

Ако оспорите точността на личните Ви данни за период, който ни позволява да я проверим, както и в други случаи, предвидени в Регламента, може да поискате ограничаване на обработването на Ваши лични данни.

  • Право на преносимост

Имате право да получите личните данни, които сте ни предоставили, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат, както и правото да прехвърлите тези лични данни на друг администратор на лични данни, когато обработването на такива лични данни:

 • е основано на съгласие или на договор с нас; и
 • се извършва по автоматизиран начин.

Когато сте упражнили правото си на преносимост, имате право да поискате директно да прехвърлим личните Ви данни на друг администратор, когато това е технически осъществимо.

***

Ако желаете да упражните някое от Вашите права или имате въпроси относно обработването на Ваши лични данни, моля, свържете се с нас на публикуваните на уеб страницата ни контакти. Ще разгледаме Вашето запитване/оплакване и в рамките на 30 дни от получаването му ще получите отговор.

***

Ако смятате, че Вашите лични данни не са били обработени законосъобразно, можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни и да подадете жалба.