ТЕРАПИЯ

Борите ли се с някой от проблемите, с които работя (моля, вижте темите, с които работя)?

 • Желаете ли да подобрите връзките си?
 • Чувствате ли живота си в застой?
 • Чувствате ли се претоварени?
 • Имате ли брачен или семеен конфликт?
 • Трудно ли ви е да контролирате децата си и чудите ли се какво да правите?
 • Случва ли ви се да сте толкова тъжни, че това да пречи на ежедневието ви?
 • Имате ли някаква зависимост?
 • Злоупотребявано ли е с вас?
 • Имали ли сте емоционална или душевна травма?
 • Опитвате ли се да се приспособите към живота си след развод или повторен брак?
 • Преживявате ли значима загуба?
 • Искате ли да научите повече за себе си?
 • Искате ли да имате повече увереност в себе си и пълноценни взаимоотношения?

Ако сте отговорили с “Да” на някой от тези въпроси, то терапията е точно за вас. Чрез “Намери своя баланс” се опитвам да разсея мита, че терапията е само за “объркани” или “луди” хора. Всеки човек преминава през предизвикателни времена и може да се възползва от подкрепа, насърчение и посока. Всеки може да се възползва от терапията, независимо дали понастоящем е в беда и е изправен пред значителни проблеми или просто желае да обогати живота и взаимоотношенията си.

Друга група причини, при които психологът би ви бил от голяма полза е когато желаете да усъвършенствате себе си и да развиете някои свои качества и умения, като например:

 • Повишаване на увереността в себе си и самочувствието;
 • Изграждане на позитивна нагласа към живота;
 • Развиване на умения за организиране на времето;
 • Изграждане на умение на себезаявяване и отстояване на собственото мнение;
 • Подобряване на комуникативните умения и др.

Може детето ви да се нуждае от психологическа подкрепа или пък вие с вашият партньор да имате необходимост от семейна консултация / терапия. 

Подробно с услугите, които мога да ви предложа може да се запознаете в секция УСЛУГИ на сайта или се свържете с мен.

 • Анонимност и поверителност. Ако отидете при специалист, можете да сте сигурни, че цялата информация и проблемът ви ще останат в кабинета. Според етичния кодекс – индивидуалното консултиране с психолог осигурява запазването на тайните на клиента.
 • Липса на осъждане и критика. Психологията е професия, която учи да се възприемат хора от различен тип и природа. Всеки човек има свои собствени ценности и нагласи, които могат да се различават от нормите, създадени от обществото. Задачата на психолога е да помогне независимо от личното мнение, вярвания или характеристики на клиента.
 • Помагане не само в конкретната ситуация. Терапевтът ще помогне за решаването не само на конкретния случай. Той ще разбере характеристиките на възприятието и несъзнателните мотиви на клиента си и ще му ги разкрие. Благодарение на това знание клиентът ще се научи как да преодолява в бъдеще стресовите ситуации сам.

Важно е да се разбере, че психологът няма да помогне в случаите, когато клиентът иска:

 • Да променя други хора;
 • Да получи “инструкция” и алгоритъм за по-нататъшен живот;
 • Да му се решат всички проблеми в една сесия;
 • Да му се направи хороскоп или да получи предсказание;
 • Да получи магическо хапче срещу болката и страданието.

Да. Аз се ръководя от Етичния кодекс на психотерапевтите в България в работата си и всичко, което ми споделите по време на нашите срещи си остава между нас. Изключение от това правило може да се направи само в тези случаи, ако чрез това се нанася вреда на клиента или съществува явна опасност за клиента или други хора. В тези случаи информацията ще бъде предадена само на тези, които могат да предприемат адекватни действия в дадената ситуация.

Има много ползи от терапията, включително:

 • Емоционално, духовно и релационно израстване;
 • Получаване на надежда и посока за бъдещето;
 • Намаляване на брачния и семеен конфликт;
 • Преодоляване на пристрастяването;
 • Преминаване през скърбящи загуби и намиране на надежда и радост отново;
 • Укрепване на важните взаимоотношения в живота ви, като например с вашия съпруг, деца, родители или приятели;
 • Научавате се как да повишите самочувствието си и да цените себе си;
 • Учене на комуникационни умения, които могат да подобрят всички ваши връзки;
 • Възстановяване от травми, разводи, злоупотреби или друго унищожително събитие;
 • Изучаване на родителски умения, които да ви помогнат да се справите със стресиращо поведение и развиване доверието в отношенията си с децата си;
 • Оказване на подкрепа при грижата за друго човешко същество.

Първата ви среща ще бъде типична 50-минутна сесия. Ако пътувате от далечно разстояние и предпочитате да планирате двойна (2 часа) сесия, ще се радвам да удовлетворя това искане. По време на първата ви сесия, ще прегледам първоначалната документация с вас и ще отговоря на всички въпроси, свързани с попълнените от Вас формуляри. Ще прекараме известно време в опознаване на вас и на проблемите, които ви отвеждат до терапия, както и в събиране на полезна основна информация. Основната ми цел е да ви помогна да разберете каква ще бъде терапията и да ви предложа надежда за вашето бъдеще.

Всеки се движи с различен темп през терапевтичния процес. Няма времева линия или брой сесии, които могат да бъдат цитирани като точка, в която хората започват да се чувстват по-добре. Обикновено препоръчвам клиентите да посещават най-малко 6 сесии, преди да очакват някакви промени. Промяната може на пръв поглед да изглежда малка и бавна, но повечето от клиентите стигат до момент, когато те са подновили надеждата и са направили желаните положителни промени вътре в себе си и в отношенията си.

Аз ви давам гаранции, че ще съблюдавам етичния кодекс на психолога. Тоест, гарантирам:

 • Уважение правата и свободите на личността, независимо от вашия пол, вероизповедание, националност, сексуална ориентация и т.н.;
 • Свобода на вашето самоопределение, в това число и въпросите, касаещи да продължите или не работата си с мен;
 • Конфиденциалност;
 • Работа само в рамките на своите компетенции. Ако разбера, че вашият проблем излиза извън рамките на моите компетентности, съм готова да ви препоръчам друг специалист.

А също така гарантирам, че в течение на нашите срещи ще присъствам максимално включено: ще ви слушам, ще преразказвам това, което слушам и виждам във вас, ще задавам въпроси… Така, че да имате възможността да видите от друг ъгъл живота си, отношенията си, себе си.

Не давам гаранции за моментален резултат. Той зависи не само от мен, но и от вас, от вашия избор, мотивация и смелост.

Когато хората са имали неприятни преживявания в терапията, те може да се поколебаят да опитат отново. Ако сте имали опит, който не е бил полезен или може би дори е бил болезнен, това би могло да се дължи на терапевта и клиента, които не са се сработили добре заедно, или може би подходът на терапевта не е бил това, което ви било необходимо по това време. В “Посъветвай.ме” аз използвам подход на сътрудничество и работя с вас, за да постигнете целите си за терапия. Стремя се да уважавам вас и вашите цели чрез компетентен и състрадателен подход.

Терапията е ефективна, когато клиентът:

 • Осъзнава и интегрира изменения (тези, които той счита за позитивни) в живота си;
 • По-бързо и лесно излиза от състояния, в които по-рано се е заседявал продължително;
 • Научава се да вярва в себе си;
 • Дава на себе си това, от което има нужда;
 • Започва да усеща хармоничност – в себе си, в отношенията си с другите, в живота си;
 • Вижда пред себе си нови хоризонти и др.

ОНЛАЙН КОНСУЛТАЦИИ

По-хубаво от личния контакт няма. Така е. Но все повече хората предпочитат онлайн консултациите. Ето защо:

Предимства:

 • Предпочитани са от хората извън София и извън страната;
 • Изключително удобни са за инвалиди – не им се налага да напускат дома си и се чувстват комфортно вкъщи. Консултацията може да се проведе дори докато са в леглото;
 • Напоследък се предпочитат дори от някои хора от София – не е необходимо да бързате след работа в трафика да посещавате адрес в другия край на града;
 • Не е необходимо всъщност да напускате удобния си диван в къщи;
 • Можете да си запазите начален час за консултация доста по-късен от последния възможен за лична такава;
 • Огромно предимство е за пушачите.

Недостатъци:

 • Заплащат се предварително.

В условията на COVID-19, с оглед на взаимната безопасност, горещо ви препоръчвам да предпочетете онлайн срещите.

Свържете се с мен по някой от начините, изброени в менюто Контакт с мен. Ще ви предоставя данни за заплащане. След като се отрази плащането, ще се уговорим за максимално удобен за вас, съобразен с моя график ден и час за провеждане на консултацията по скайп.

Консултациите може да заплатите:

 • чрез онлайн банкиране,
 • на гише в банка,
 • чрез Easy Pay или
 • по куриер.

Изборът е ваш.

Предпочитам скайп пред месенджер или други възможности, защото е най-чиста връзката за осъществяване на дистанционна комуникация. Специално месенджер също е добър, но там много много хора ми пишат и когато разговарям с клиент, връзката се накъсва от непрекъснатото пиукане от пристигащи съобщения. Когато съм с клиент, желая да не съм обезпокоявана и искам да обърна внимание изцяло и единствено на човека, с когото съм избрала да бъда.

Доста хора са ми задавали този въпрос. При една комуникация думите представляват едва 7 % от общото въздействие. 38 % се дължи на вокалното (височината на гласа, интонацията и други звукови характеристики) и 55% несловесното – стойка на тялото, мимики, жестове, движение на очите и други. Също така, не бива да се забравя, че 70% от информацията за околния свят получаваме по пътя на зрителната сетивна система. При писането /размяната на съобщения човек е лишен от възможността да получава цялата тази информация, която в над 90 процента от случаите се обработва на несъзнателно ниво (човек не си дава в момента на възприемане сметка какво точно означава „еди кой си жест“, но жестът е създал у него впечатлението на несъзнателно ниво, че събеседникът му се е държал по определен начин).

От друга страна, тъй като тези консултации не са безплатни, а са платени, технологично се губи доста от времето в писане, изпращане и получаване на текстови съобщения, което е за сметка на осъществяването на адекватна помощ за този, който има нужда от нея.